وبلاگ - آخرین اخبار

رده بندی موتورهای الکتریکی بر اساس بازده

در سال ۲۰۰۹ از طرف کمیسیون اروپا دستورالعمل جدیدی درخصوص موتورهای الکتریکی با هدف کمک به محیط زیست ( مصرف کنترل انرژی) صادر گردید که دستور العمل قبلی را که بر اساس طبقه بندی سه گانهEFF  و از طرف کمیته CEMEP صادر گردید بود و بصورت دلخواه قابل اجرا بود، ملغی و جانشین آن گردید. این قوانین در استاندارد بین المللی  IEC 60034 – ۳۰/۳۱ نیز تعریف شده اند. استانداردEFF  تمامی موتورهای الکتریکی ۲ و ۴ قطب از توان ۱ الی ۱۰۰ کیلو وات و در کارکرد عادی آنها را شامل می گردید و تمامی موتورها با رده بندی EFF1 الی EFF3 مشخص شده بودند که EFF1 بالاترین بازده را داشت. در تاریخ ۶ ژانویه سال ۲۰۱۴ قانون جدیدی درخصوص موتورهای الکتریکی به تصویب رسید که از تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی گردید. در این قانون جدید درجه بندی بازده موتورهای الکتریکی براساس ( IE ) نشان داده می شود و شامل موارد زیر هستند:

 • موتورهای ۲ الی ۶ قطب
 • تا ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت
 • از توان ۰/۷۵ تا ۳۷۵ کیلو وات
 • برای موتورهای دائم کار ( S1 )

موتورهای زیر شامل این دستورالعمل نیستند:

 • موتورهای خاص غوطه ور در آب
 • موتورهای که در دستگاه نصب شده اند و بازده آنها به تنهایی قابل سنجش نیست .
 • موتورهای ترمزدار از نوع ترمز الکترومکانیکی

همچنین اگر موتورهای معمولی در شرایط محیطی زیر نصب و مورد استفاده قرارگیرند، از این قانون مستثنی هستند:

 • در ارتفاع بالاتر از ۴۰۰۰ متر
 • حرارت محیطی بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد
 • دمای موتور بالاتر از ۴۰۰ درجه سانتی گراد
 • دمای محیطی کمتر از ۳۰- سانتی گراد ( درصورت خنک شدن با هوا کمتر از ۰ درجه سانتی گراد )
 • در صورت سرد شدن با مایع در دماهای کمتر از ۰ درجه سانتی گراد یا بالاتر از ۳۲ درجه سانتی گراد
 • در محیط های قابل انفجار

درجه بندی موتورها براساس IE1 الی IE4 هستند . IE1 برای موتورهای با درجه بازده معمولی، IE2 برای موتورهایی با بازده بالاتر و IE3 برای موتورهای درجه ممتاز درخصوص بازده، تخصیص می یابند.

در جدول زیر برابری طبقه بندی قبلی با رده بندی IE  نشان داده شده اند:

درجه بندی قدیمی EFFدرجه بندی بازدهIEC 60034-30/31
Super-premiumIE4
PremiumIE3
EFF1HighIE2
EFF2StandardIE1
EFF3پایین تر از درجه استانداردبدون

همچنین قواعد زیر نیز در اتحادیه اروپا تعریف شده اند:

 • از ۱۶ جولای ۲۰۱۴ فقط موتورهایIE2 می توانند به کار گرفته شوند. موتورهای EFF2 باید از بازار جمع آوری گردند.
 • از اول سال ۲۰۱۵ برای توان های ۷/۵ الی ۳۷۵ کیلووات فقط موتورهای IE3 قابل فروش و نصب بر روی دستگاه ها را دارند. موتورهای الکتریکی با درجه بازده IE2 فقط با فرکانس اینورتر قابل استفاده هستند.
 • از اول سال ۲۰۱۷ موتورهای الکتریکی از توان ۰/۷۵ تا ۷/۵ کیلو وات نیز مشمول این قوانین می شوند.

از اواخر سال ۲۰۱۴ همچنین درجهء بازده موتورها (IE4) نیز تعریف شده است و همچنین برای موتورهای ۸ قطب نیز این قوانین تعریف گردید. برای توان های تا ۰/۷۵ وهمچنین تا توان ۱ مگاوات نیز در قوانین تعاریف لازم لحاظ گردید. در شکل زیر نسبت توان و بازده نمایش داده شده است. این نمودار برای موتورهای الکتریکی تا توان ۲۰۰ کیلو وات و ۵۰ هرتز است.