شرایط عمومی وارانتی

شرایط عمومی وارانتی (Warranty) کالاهای شرکت فوجی الکتریک

کلیه کالاهای شرکت فوجی الکتریک که از طریق شرکت آریا تکسان نماینده رسمی و انحصاری آن در کشور ایران یا عاملان فروش شرکت آریاتکسان به فروش می رسند، دارای وارانتی سازنده کالا در صورت رعایت شرایط ذکر شده در زیر بر اساس نوع کالا هستند. مدت زمان وارانتی در کاتالوگ و بروشورهای شرکت فوجی الکتریک برای هر محصول ذکر شده است.

شرایط عمومی

– انتخاب محصول و مدل مناسب با توان الکتریکی صحیح با توجه به مشخصات فنی و ایمنی کالا برای کاربرد مورد نظر؛
– وارد نکردن صدمه فیزیکی به کالا و سالم بودن آن؛
– مطالعه دقیق راهنمای استفاده یا مدارک فنی (مدارک فنی کالا در هنگام خرید در داخل بسته بندی آن وجود دارند یا قابل دریافت و دانلود از سایت رسمی کارخانه سازنده به صورت الکترونیکی هستند) کالای خریداری شده قبل از نصب و راه‌اندازی و همچنین بکارگیری و رعایت نکات ذکرشده در آن‌ها؛
– نگهداری یا استفاده از کالای خریداری شده در شرایط مناسب محیطی، فیزیکی و الکتریکی توصیه شده در مدارک فنی دستگاه؛
از شرایط محیطی می‌توان به رطوبت، دما، ارتفاع از سطح دریا یا آلودگی محیط نگهداری یا نصب اشاره نمود و در خصوص شرایط فیزیکی می‌توان از ارتعاش مجاز محل نصب یا حداکثر ضربه مکانیکی قابل تحمل کالا نام برد. در خصوص شرایط مناسب الکتریکی رعایت: محدوده‌ی مجاز ولتاژ ورودی، توان الکتریکی مناسب با نوع کاربری مورد استفاده، فرکانس برق تغذیه و اتصال به سیم زمین استاندارد ذکر ‌می‌شوند. استفاده از تجهیزات جانبی ضروری یا توصیه شده توسط سازنده برای حفاظت الکتریکی یا کارکرد بهینه کالای خریدار شده و تجهیزات متصل به آن نیز از نکات مهم دیگر هستند.

– نصب، سیم بندی و راه‌اندازی کالای خریداری شده توسط افراد دارای صلاحیت و آشنا به کارهای برقی بر اساس مستندات نصب و راه‌اندازی در مدارک فنی کالا و تنظیم صحیح پارامترهای کالای خریداری‌شده بر اساس نوع کاربری آن؛
– بازبینی‌های دوره‌ای و انجام امور نگهداشت کالای خریداری شده بر اساس روش‌ها و توصیه‌های ذکر شده در مدارک فنی؛
– باز یا دستکاری نکردن کالا در هیچ شرایطی؛
موارد اشاره شده فوق فقط به بخشی از شرایط وارانتی سازنده کالا اشاره می کند و جهت دریافت تعاریف و مدت زمان وارانتی مورد استناد سازنده کالا لطفا این جا را کلیک کنید.