اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

حضور شرکت آریاتکسان در شانزدهمین نمایشگاه برق شیراز

نمایشگاه برق شیراز به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاه های استانی…
۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan
محصولات فوجی الکتریک

وبینار آشنایی با محصولات فوجی الکتریک

۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan

گزارش حضور نمایشگاه برق اصفهان – ۱۴۰۱

شرکت آریاتکسان از تاریخ ۴ الی ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی …
۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan
آریا تکسان نماینده رسمی فوجی الکتریک در ایران

گزارش مالی سال ۲۰۲۱ شرکت فوجی‌الکتریک ژاپن

شرکت فوجی‌الکتریک ژاپن در پایان ماه آپریل ۲۰۲۲ به روال هر سال گزار…
۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan

حضور شرکت آریاتکسان در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی برق تهران – ۱۴۰۰

حضور شرکت آریاتکسان (نماینده فوجی الکتریک در ایران ) در نمایش…
۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan
آریا تکسان نماینده رسمی فوجی الکتریک در ایران

گزارش مالی سال ۲۰۲۰ شرکت فوجی الکتریک ژاپن

شرکت فوجی الکتریک ژاپن در پایان ماه آپریل ۲۰۲۱ به روال هرسال گزا…
۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan
آریا تکسان نماینده رسمی فوجی الکتریک در ایران

گزارش مالی سال ۲۰۱۹ شرکت فوجی الکتریک ژاپن

شرکت فوجی الکتریک ژاپن در پایان ماه می ۲۰۲۰ گزارش نهایی مالی سال…
۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan
آریا تکسان نماینده رسمی فوجی الکتریک در ایران

گزارش مالی سال ۲۰۱۸ شرکت فوجی الکتریک ژاپن

شرکت فوجی الکتریک ژاپن در پایان ماه آپریل ۲۰۱۹ به روال هرسال گزا…
۱۴۰۰-۰۴-۱۱/توسط AryaTaxan