وبلاگ - آخرین اخبار

در محیط­‌های سخت­ کاری با هوای آلوده به موادّ خورنده عمر قطعات الکترونیکی به شدت کاهش می­‌یابد. برای طولانی کردن عمر قطعات و بردهای الکترونیکی که در داخل تجهیزات بکار برده شده‌اند، روکش کردن آن‌ها با مواد مخصوص کمک به سزایی به به این امر می­کند. در آمریکا استاندارد مشخّصی برای این امر وجود ندارد ولی در اتحادیه اروپا استاندارد سخت‌گیرانه IEC61721-3-3 بکار گرفته می‌شود.

در این استاندارد سه کلاس برای روکش بردهای الکترونیکی وجود دارد:

–          کلاس ۳C1 : برای محیط­های غیرصنعتی یا خارج شهر با آلودگی کم صنعتی تعریف می شود. امکان وجود ذرّات نمک در ساختمان‌های‌کنار ساحل است.

–          کلاس ۳C2 : برای محیط‌­های صنعتی و داخل شهر با آلودگی معمولی هوا براثر فعّالیّت‌های صنعتی و گازهای خروجی از خودروها تعریف شده است.

–          کلاس ۳C3 : برای محیط­‌هایی که در مجاورت مستقیم کارخانه‌های صنعتی با انتشار گازهای شیمیایی قراردارند، تعریف می­شود.

جدول سطح موادّخورنده:

         مادّه شیمیایی      واحد                                                                                      کلاس
۳C1
۳C2                ۳C3             
مقدار متوسّط حداکثر مقدار مقدار متوسّط حداکثر مقدار
نمک دریایی (NACL) ppm None                               غبار نمک                          غبار نمک
گوگرد دی ­اکسید (SO۲) ppm ۰.۱ ۰.۳ ۱.۰ ۵.۰ ۱۰.۰
سولفیدهیدروژن (H۲S) ppm ۰.۰۱ ۰.۱ ۰.۵ ۳.۰ ۱۰.۰
کلر (CL) ppm ۰.۰۱ ۰.۱ ۰.۳ ۰.۳ ۱.۰
هیدروژن کلرید (HCL) ppm ۰.۰۱ ۰.۱ ۰.۵ ۱.۰ ۵.۰
هیدورژن فلونورید (HF) ppm ۰.۰۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۱ ۲.۰
آمونیاک (NH۳) ppm ۰.۳ ۱.۰ ۳.۰ ۱۰.۰ ۳۵.۰
گاز اوزن (O۳) ppm ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۱ ۰.۱ ۰.۳
نیتروژن دی­ اکسید(NO۲) ppm ۰.۱ ۰.۵ ۱.۰ ۳.۰ ۹.۰