وبلاگ - آخرین اخبار

استاندارد مربوط به روکش بردهای PCB

در محیط­‌های سخت­ کاری با هوای آلوده به موادّ خورنده عمر قطعات الکترونیکی به شدت کاهش می­‌یابد. برای طولانی کردن عمر قطعات و بردهای الکترونیکی که در داخل تجهیزات بکار برده شده‌اند، روکش کردن آن‌ها با مواد مخصوص کمک به سزایی به به این امر می­کند. در آمریکا استاندارد مشخّصی برای این امر وجود ندارد ولی در اتحادیه اروپا استاندارد سخت‌گیرانه IEC61721-3-3 بکار گرفته می‌شود.

در این استاندارد سه کلاس برای روکش بردهای الکترونیکی وجود دارد:

–          کلاس ۳C1 : برای محیط­های غیرصنعتی یا خارج شهر با آلودگی کم صنعتی تعریف می شود. امکان وجود ذرّات نمک در ساختمان‌های‌کنار ساحل است.

–          کلاس ۳C2 : برای محیط‌­های صنعتی و داخل شهر با آلودگی معمولی هوا براثر فعّالیّت‌های صنعتی و گازهای خروجی از خودروها تعریف شده است.

–          کلاس ۳C3 : برای محیط­‌هایی که در مجاورت مستقیم کارخانه‌های صنعتی با انتشار گازهای شیمیایی قراردارند، تعریف می­شود.

جدول سطح موادّخورنده:

         مادّه شیمیایی     واحد                                                                                     کلاس
۳C1
۳C2               ۳C3             
مقدار متوسّطحداکثر مقدارمقدار متوسّطحداکثر مقدار
نمک دریایی (NACL)ppmNone                              غبار نمک                         غبار نمک
گوگرد دی ­اکسید (SO۲)ppm۰.۱۰.۳۱.۰۵.۰۱۰.۰
سولفیدهیدروژن (H۲S)ppm۰.۰۱۰.۱۰.۵۳.۰۱۰.۰
کلر (CL)ppm۰.۰۱۰.۱۰.۳۰.۳۱.۰
هیدروژن کلرید (HCL)ppm۰.۰۱۰.۱۰.۵۱.۰۵.۰
هیدورژن فلونورید (HF)ppm۰.۰۰۳۰.۰۱۰.۰۳۰.۱۲.۰
آمونیاک (NH۳)ppm۰.۳۱.۰۳.۰۱۰.۰۳۵.۰
گاز اوزن (O۳)ppm۰.۰۱۰.۰۵۰.۱۰.۱۰.۳
نیتروژن دی­ اکسید(NO۲)ppm۰.۱۰.۵۱.۰۳.۰۹.۰