مدیر فروش آریاتکسان

مدیر فروش آریاتکسان

زهرا مهاجر

پیام به واتساپ: کلیک نمایید

تلفن تماس (خط مستقیم ): ۸۲۴۴۱۱۲۶ (۰۲۱)

پست الکترونیک: Mohajer.Zahra@aryataxan.com

آدرس: خیابان وزرا، روبروی خیابان ۳۵، پلاک ۱۰۲ , شرکت آریاتکسان

aryataxan sales manager