راه اندازهای دستی موتور (MMS)

راه‌اندازهای قابل تنظیم دستی موتور (MMS) در رنج جریانی ۰.۱ الی ۶۳ آمپر به بازار عرضه‌شده‌اند که بر روی آن‌ها می‌توان کنتاکتور مناسب با جریان موردنیاز را نصب نمود و به‌عنوان یک محافظ کامل موتور و همچنین راه‌اندازی از راه دور (توسط سامانه کنترلی) مورداستفاده قرارداد.