مدل Alpha5 Smart

در مدل سرووهای Alpha 5 Smart علاوه بر توانمندی های مدل Alpha 5 شرکت فوجی الکتریک با اضافه نمودن قابلیت تنظیم هوشمند Advanced auto-tune و همچنین توانمندی بی‌نظیر تطبیق خودکار سامانه سروو با نوع کاربری خود، فصل جدیدی در هوشمندی درایوهای سروو بازنموده است.

در سامانه‌های سروو سری Alpha 5 کلیه تنظیمات از طریق نرم‌افزار رایگان کامپیوتری Loader Software انجام می‌پذیرد که در سری Smart علاوه بر این قابلیت، پانل دستی کوچکی برای تنظیم پارامترهای درایو عرضه‌شده است.