بایگانی برچسب برای: https://aryataxan.com/wp-content/uploads/2022/08/Esfahan1401.jpg

نوشته‌ها

گزارش حضور نمایشگاه برق اصفهان – ۱۴۰۱

شرکت آریاتکسان از تاریخ ۴ الی ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان شرکت خواهد کرد. دوازدهمین نمایشگاه تخصصی برق اصفهان این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های اصفهان برگزار خواهد شد و غرفه شرکت آریاتکسان در سالن C و غر…