بایگانی برچسب برای: https://aryataxan.com/wp-content/uploads/2023/01/Shiraz1401.jpg

نوشته‌ها

حضور شرکت آریاتکسان در شانزدهمین نمایشگاه برق شیراز – دی‌ماه ۱۴۰۱

شرکت آریاتکسان از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی برق استان فارس - شیراز شرکت خواهد کرد.این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد و غرفه شرکت آریاتکسان در سالن بهار خواهد بود.حضور بازدیدکنند…